ស៊េរី blade & cutter ពេជ្រ

  • PCD Saw Blade Series

    PCD Saw Blade Series

    PCD Saw Blade Series ។ឧបករណ៍ភ្ជាប់ PCD គឺសមរម្យសម្រាប់ដំណើរការសម្ភារៈដែលផលិតដោយមនុស្សដូចជា partcleboard, MDF, laminate flooring, plastics and non-ferrous metals.PCD Saw Blade Series ស៊េរីឧបករណ៍កាត់ PCD ។PCD Wood Saw Blade Series ។PCD V-Cutter ស៊េរី PCD ស៊េរីប៊ីតត្រង់។Grinding Saw Blade Series PCD saw blades ប្រើសម្រាប់កាត់ PCD ។Diamond បានណែនាំសម្រាប់ជីវិតប្រើប្រាស់កាន់តែប្រសើរ និងប្រតិបត្តិការកាន់តែរលូន។ឧបករណ៍កាត់ PCD ប្រើជាចម្បងសម្រាប់កាត់លោហៈមិនមែនដែក...

ផ្ញើសាររបស់អ្នកមកយើង៖